Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Vanaf 2017 verschijnt het Programma Zuid-Hollands Groen (PZG) jaarlijks tegelijk met de provinciale begroting. Het PZG is een meerjarig plan van de begroting voor de groene doelen op de onderliggende niveaus van taken en producten. Daarmee wordt inzicht gegeven in de geprogrammeerde uitgaven en realisatie van het groenbeleid op detailniveau. Er is één belangrijk verschil: De begroting richt zich op uitvoeringsjaar 2021 en geeft een doorkijk over 3 jaar terwijl het PZG 15 jaar vooruit kijkt tot en met 2034.Het PZG en de begroting sluiten op elkaar aan, maar zijn zelfstandig leesbare documenten. In het najaar van 2020 worden de begroting en het PZG gelijktijdig door PS behandeld.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06