Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Beleidsmatig kader

Inleiding

Dit hoofdstuk biedt, in aanvulling op de begroting, een samenvatting van de besluiten waarop de beleidsuitvoering is gebaseerd. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in afspraken betreffende het beheer van gebieden en voorzieningen en de opvattingen van GS over het betrekken van gebiedspartijen bij de uitvoering van het groenbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06