Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Doelen

Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

De provincie draagt bij aan een gezonde levensstijl van haar inwoners door het aanbieden van voldoende en gevarieerde voorzieningen voor sport en recreatie. De provincie wil, voortbouwend op de groen blauwe leefomgeving, voldoende (groene) openbare ruimte om in te verblijven en te bewegen, zowel binnen als buiten de stad. Vooral voor stedelingen is het groen buiten de stad vaak op enige afstand en soms lastig te bereiken. De provincie streeft naar een beweegvriendelijke leefomgeving en een zo groot mogelijke deelname van onze bewoners aan sport en recreatie, vooral in en dicht bij de woonomgeving (‘om de hoek’).

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie

21.151

24.129

20.732

23.265

13.888

12.888

12.339

Totaal Lasten

21.151

24.129

20.732

23.265

13.888

12.888

12.339

Baten

7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie

930

137

234

137

5

5

5

Totaal Baten

930

137

234

137

5

5

5

Totaal beleidsdoel 7-2

20.220

23.991

20.497

23.128

13.883

12.883

12.335

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 23.254
Baten € 137
Saldo € 23.117
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06