Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Home

Bijlagen

 

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie totaal

Begroting t/m NJN 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Totaal

Bijdragen van derden algemeen

0

2.137

2.137

1.495

1.614

447

0

0

0

5.693

EU bijdragen algemeen

0

8.400

8.400

5.553

3.667

1.443

1.227

100

0

20.390

Provinciale middelen

0

232

232

733

785

500

0

0

0

2.250

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1.736

2.980

4.716

0

0

0

0

0

0

4.716

Groene ambities

645

12

657

500

799

1.285

1.382

0

0

4.622

Reserve UPG 40

0

1.922

1.922

3.344

2.660

440

200

100

0

8.667

Totaal

2.380

15.684

18.064

11.625

9.526

4.114

2.809

200

0

46.339

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06