Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

Beleidsprestatie 5-1-3 Faunabeheer

Beleidsprestatie 5-1-3 Faunabeheer

Overlast door in het wild levende dieren wordt op de meest diervriendelijke manier bestreden

  • De provincie streeft naar evenwicht in de dieren- en plantenpopulaties en weegt doorlopend belangen van natuur en samenleving af. Waar nodig nemen we maatregelen, zowel wanneer bepaalde soorten het moeilijk hebben als wanneer dieren schade veroorzaken.
  • Per 1 januari 2018 zijn Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor de bestrijding van het merendeel van de door de minister aangewezen invasieve soorten (exoten). Het gaat dan met name om dieren of planten die zich snel vermenigvuldigen en verspreiden en soms hier geen natuurlijke vijanden hebben.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Wet Natuur/soortenbeleid/Faunabeheer

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

Totaal Lasten

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

Baten

Wet Natuur/soortenbeleid/Faunabeheer

209

626

626

626

726

726

313

Totaal Baten

209

626

626

626

726

726

313

Totaal beleidsprestatie 5-1-3

4.181

5.300

5.116

4.486

4.318

4.217

3.658

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 5.112
Baten € 626
Saldo € 4.486
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06