Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Home

Bijlagen

Product 5-1-1-11 Nationale Parken

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

Raming 2035

Lasten

464

581

581

440

220

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

464

581

581

440

220

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06