Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Home

Bijlagen

Product 5-1-3-1 Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

Raming 2035

Lasten

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

3.971

Baten

209

626

626

626

726

726

313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

-313

Totaal

4.181

5.300

5.116

4.486

4.318

4.217

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

3.658

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06