Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

Product 5-1-2-1 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen

Product 5-1-2-1 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud algemeen

Omschrijving

De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen. 

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

73

0

0

0

0

0

0

Totaal

73

0

0

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06