Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

Product 5-1-2-2 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie algemeen

Product 5-1-2-2 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie algemeen

Omschrijving

De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen die noodzakelijk zijn om overkoepelend het overige beleid te ondersteunen. Zo worden hier bijvoorbeeld de proceskosten voor het RVO van betaald

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

1.238

1.105

1.105

1.063

1.050

1.050

1.050

Totaal

1.238

1.105

1.105

1.063

1.050

1.050

1.050

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06