Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

Product 5-2-1-4 Aantal in stand gehouden landschapseenheden in Zuid-Holland (veenweiden/duinen)

Product 5-2-1-4 Aantal in stand gehouden landschapseenheden in Zuid-Holland (veenweiden/duinen)

Omschrijving

Zuid-Holland bestaat uit kenmerkende landschappen, zoals het kustlandschap, het veenweidelandschap, het rivierdeltalandschap maar ook het stedelijk landschap. De combinatie van deze landschappen maakt Zuid-Holland veelzijdig en uniek. Op zowel lokaal, regionaal als nationaal schaalniveau is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met aanwezige landschappelijke elementen en landschapskenmerken. Daarom wordt geïnvesteerd in beheer en onderhoud van streekeigen landschapselementen, groen in de urbane landschappen en bijenlandschappen.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

603

694

517

475

475

475

475

Totaal

603

694

517

475

475

475

475

 

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06