Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

Product 5-2-1-3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Product 5-2-1-3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Omschrijving

De provincie subsidieert kavelruilprojecten in de grondgebonden landbouw. Door middel van kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wat bijdraagt aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering en daarmee aan versterking van de agrarische sector als economische sector.
De uitvoering van kavelruilprojecten, ook in combinatie met gebiedsprocessen, leidt tot voortdurende verbetering van de agrarische structuur. In de praktische toepassing willen we kavelruil zo gericht mogelijk inzetten op de ontwikkeling naar een vitale landbouw.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

-47

0

0

200

0

0

0

Totaal

-47

0

0

200

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06