Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

Doorbelasting loon en kapitaallasten beleidsprestatie 5-2-1

Doorbelasting loon en kapitaallasten beleidsprestatie 5-2-1

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 tm VJN

Begroting 2020 tm NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

0

0

0

124

115

115

110

Totaal

0

0

0

124

115

115

110

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06