Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

Product 5-2-2-2 Groene Cirkels

Product 5-2-2-2 Groene Cirkels

Omschrijving

Een Groene Cirkel is een transitienetwerk dat geïnitieerd wordt door een marktpartij, een kennisinstelling en een overheid. De provincie is hierbij één van de gelijkwaardige partners. De netwerkpartijen werken vanuit een gezamenlijke droom en ontwikkelen samen projecten om die ambitie dichterbij te brengen. Groene Cirkels heeft als doel het verduurzamen van een keten, een duurzame economie, een aantrekkelijke leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij. De natuur als ecosysteemdienst en partner staat hierbij centraal.
De aanpak Groene Cirkels draagt bij aan een concurrerend Zuid-Holland; bereikbaarheid en schone energie en vitale landbouw, tegengaan bodemdaling en gezonde natuur.

Er zijn inmiddels drie Groene Cirkels waaraan de provincie Zuid-Holland deelneemt en bezien wordt in hoeverre ook nieuwe cirkels met partners kunnen worden opgestart. De huidige GC zijn:

  • Groene Cirkel Heineken (gestart in 2013) (Heineken, Hoogheemraadschap van Rijnland, Naturalis, Wageningen University & Research, Naturalis Biodiversity Center, provincie Zuid-Holland)
  • Groene Cirkel Duurzame fritesketen (Farm Frites, HAS hogeschool, Wageningen University & Research, provincie Zuid-Holland) (gestart in 2019)
  • Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling (Zuivelfabriek De Graafstroom. Samen met provincie Zuid-Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research)(gestart in 2019)

In breder perspectief dan deze begrotingspost is ook de Groene Cirkel Circulaire Suikerbietenketen gestart (in 2019). (Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center) Hieraan neemt de provincie Noord-Brabant deel. Vanuit Groene Cirkel Heineken is ook een Groene Cirkel bijenlandschap ontstaan. Zie ook de website www.groenecirkels.nl

Financiële programmering 2021 – 2024

Voor de coalitieperiode toto 2023 wordt financiering gedekt uit intensiveringen in het Coalitieakkoord Elke dag beter 20219-2023.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

392

350

755

755

755

705

0

Totaal

392

350

755

755

755

705

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06