Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-11 Nationale Parken

Product 5-1-1-11 Nationale Parken

Omschrijving

Twee gebieden in Zuid-Holland hebben de ambitie om Nationaal Park te worden: NLDelta en Hollandse Duinen. Zuid-Holland werkt samen met terreinbeheerders, overheden, ondernemers en andere organisaties aan het oprichten van deze twee nationale parken.
Het doel van de Nationale parken is breder dan alleen behoud en ontwikkeling van de delta- respectievelijk duinnatuur. Doel is ook het versterken van landschappelijke waarden en erfgoed, het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden voor bewoners en bezoekers, verbeteren recreatieve bereikbaarheid (ook over water) en de bekendheid van en waardering voor deze gebieden vergroten door marketing, communicatie en educatie.

Financiële programmering 2021 – 2024

In 2020 wordt gewerkt aan het oprichten van beide parken. Daarvoor wordt – in overleg met alle betrokken partijen – een statusaanvraag opgesteld waarin de ambities van de nationale parken nader zijn uitgewerkt. Zuid-Holland dient de aanvragen in bij de minister van LNV. Tevens worden met de betrokken partijen afspraken gemaakt over de wijze waarop de organisatie van de nieuwe parken worden georganiseerd en bekostigd. Zuid-Holland ondersteunt deze activiteiten met subsidie en inzet van capaciteit.

Vanaf 2021 worden de afspraken over de organisatie en financiering daarvan geïmplementeerd en volgen afspraken over de realisatie van projecten. Het realiseren van projecten gebeurt zoveel mogelijk door bestaande gebiedsnetwerken en samenwerkingscoalities. Het nationaal park verbindt ambities, initieert, coördineert en jaagt aan. In 2021 en 2022 ondersteunt Zuid-Holland de implementatie van de governance en de gebiedsmarketing met procesgeld. In 2023 wordt deze bijdrage afgebouwd: het is de bedoeling dat de financiering dan door gebiedspartijen wordt overgenomen.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

464

581

581

440

220

110

0

Totaal

464

581

581

440

220

110

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06