Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-12 Natuurbeheer

Product 5-1-1-12 Natuurbeheer

Omschrijving

Veel natuurwaarden zijn afhankelijk van een bepaalde vorm van beheer, zoals begrazing, maaien of het 
verwijderen van houtige vegetatie. Het beheer wordt uitgevoerd door diverse terreinbeheerders, particulieren en 
andere overheden. In een groot deel van het natuurnetwerk kunnen zij aanspraak maken op provinciale beheersubsidie vanuit de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 (SNL). 

In het Natuurbeheerplan geeft de provincie op kaart aan welke natuurbeheertypen er waar voorkomen. Voor deze natuurbeheertypen kunnen de beheerders beheersubsidie aanvragen. Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is onder andere dat de terreinen opengesteld zijn voor publiek. 

Per 2019 maakt het gebied Vijfheerenlanden geen deel meer uit van de provincie Zuid-Holland. De subsidiëring van het natuurbeheer in de Vijfheerenlanden is daarmee overgegaan naar de provincie Utrecht. Dit is terug te zien in de begroting. 

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

11.520

12.953

12.953

13.267

13.467

13.526

13.826

Baten

33

0

0

0

0

0

0

Totaal

11.487

12.953

12.953

13.267

13.467

13.526

13.826

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06