Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-3 NNN: Deltanatuur

Product 5-1-1-3 NNN: Deltanatuur

Omschrijving

In het kader van Deltanatuur zijn langs de Zuid-Hollandse benedenrivieren, deltawateren en in de Biesbosch een groot aantal nieuwe waterrijke natuurgebieden aangelegd, met veel ruimte voor recreatie en groenbeleving en bijdragen aan waterveiligheid en waterkwaliteit. Dit programma, bestaande uit 22 projecten met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2.000 hectare, is van start gegaan in 2000 en wordt sinds 2005 uitgevoerd onder regie van de provincie Zuid-Holland. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten, de waterschappen, Rijkswaterstaat WNZ, natuurorganisaties en omwonenden.  

Financiële programmering 2021 – 2024

De laatste kosten voor de afronding van het programma Deltanatuur waren geprogrammeerd in 2020. De planning was dat de aanbesteding van de Buttervlietpolder zou leiden tot de inrichting van dit gebied binnen 3 jaar. Er zijn echter geen inschrijvingen binnen gekomen op de aanbesteding van de Buttervlietpolder waardoor een nieuwe realisatiestrategie voor dit gebied nodig is. Er wordt nu onderzocht of de aankoop en inrichting direct bij Staatsbosbeheer kan worden gelegd. Zo niet dan wordt het project opgenomen in het Uitvoeringsprogramma NN-ZH. In 2021 staat een feestelijke afsluiting van het programma Deltanatuur gepland. Vanwege corona is de precieze datum nog niet bekend

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

122

580

50

530

0

0

0

Totaal

122

580

50

530

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06