Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-4 NNN: Overige gebieden

Product 5-1-1-4 NNN: Overige gebieden

Omschrijving

Anders dan bij de deelprogramma’s Veenweiden, Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard, liggen de projecten in het deelprogramma Overig NNN verspreid door de provincie en is er geen overkoepelende gebiedspartij die als trekker kan fungeren. De organisatie wordt daarom vanaf 2019 door de provincie geregeld onder het UItvoeringsprogramma Netwerk Natuur Zuid-Holland

Het betreft de volgende 28 (deel)projecten inclusief projecten die mogelijk nog in 2020 worden afgerond: 

Naam 

Delflandshof (IODS) 

Enkele Wiericke 

Camping de Bijl 

Achterdijk 1 

Ackerdijk 2 

Groene waterparel  

Polder Blokweer I 

Hooge Boezem Kinderdijk I 

Reeuwijk-Dorp 

10 

Kramer, Oukoop 

11 

Noord-Kethel oost 

12 

Noord-Kethel west 

13 

Perceel Zijdeweg  

14 

Percelen Slikken Flakkee 

15 

Perceel De Waal, Sliedrechtse Biesbosch 

16 

Perceel Westplaat Buitengronden 

17 

Paardenkerkhof 

18 

Sancta Maria 

19 

Ecologische verbinding Steengrachtkanaal 

20 

De Wilck 

21 

Duivenvoordse en Veenzijdse Polder 

22 

Korte Bonnen 

23 

Schapengors 

24 

Binnenduinrand Goeree  

25 

Achterwaterschap west 

26 

Thomaswaard 

27 

Polder Blokweer II 

28 

Hooge Boezem Kinderdijk II 

Voor 6 van deze 28 (deel)projecten moet alleen de inrichting nog plaatsvinden. In de overige 22 (deel)projecten dient in de periode 2021 t/m 2027 nog zowel verwerving als inrichting plaats te vinden.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

1.353

5.384

3.663

10.150

12.434

8.863

10.457

Baten

318

0

0

0

0

0

0

Totaal

1.035

5.384

3.663

10.150

12.434

8.863

10.457

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06