Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Doorbelasting loon en kapitaallasten beleidsprestatie 5-1-1

Doorbelasting loon en kapitaallasten beleidsprestatie 5-1-1

Financiële verantwoording

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 tm VJN

Begroting 2020 tm NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

72

1.189

1.189

4.104

3.934

3.929

3.892

Totaal

72

1.189

1.189

4.104

3.934

3.929

3.892

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06