Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-14 Monitoring Natuur

Product 5-1-1-14 Monitoring Natuur

Omschrijving

De monitoringsopgave voor biodiversiteit is beschreven in het Provinciaal Monitoringsprogramma - Biodiversiteit (PMP-B) dat in 2014 is vastgesteld. De monitoring betreft zowel het Natuurnetwerk, inclusief Natura 2000/PAS, als biodiversiteit daarbuiten, zoals agrarisch natuurbeheer. De resultaten van de monitoring vormen de basis voor het bepalen van de effectiviteit van het provinciale beleid, inclusief de Natura 2000 beheerplannen, en geven input voor onder andere de P&C cyclus van de provincie en de landelijke Voortgangsrapportage Natuur.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

1.286

1.134

1.134

1.334

1.334

1.334

1.334

Totaal

1.286

1.134

1.134

1.334

1.334

1.334

1.334

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06