Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

Product 5-1-2-3 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling algemeen

Product 5-1-2-3 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling algemeen

Omschrijving

Onder 5.1.2.3 valt een budget voor de algemene en overige kosten van de uitvoering van het grondbeleid. Omwille van administratieve eenvoud is dit budget gecentraliseerd en hier neer gezet.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

298

60

260

150

150

150

150

Totaal

298

60

260

150

150

150

150

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06