Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

5-1-1 Natuur

48.593

91.182

53.869

93.367

71.433

64.364

61.438

5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

12.394

7.747

6.002

5.834

3.199

1.754

1.200

5-1-3 Faunabeheer

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

Totaal Lasten

65.376

104.855

65.614

104.313

79.676

71.060

66.609

Baten

5-1-1 Natuur

19.787

18.373

14.231

21.561

16.659

12.600

12.500

5-1-3 Faunabeheer

209

626

626

626

726

726

313

Totaal Baten

19.996

18.999

14.857

22.187

17.385

13.326

12.813

Totaal beleidsdoel 5-1

45.380

85.856

50.757

82.126

62.291

57.734

53.796

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06