Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie

21.151

24.129

20.732

23.265

13.888

12.888

12.339

Totaal Lasten

21.151

24.129

20.732

23.265

13.888

12.888

12.339

Baten

7-2-1 Recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie

930

137

234

137

5

5

5

Totaal Baten

930

137

234

137

5

5

5

Totaal beleidsdoel 7-2

20.220

23.991

20.497

23.128

13.883

12.883

12.335

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06