Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

5-2-1 Vitale landbouw

21.555

16.522

16.794

15.050

7.261

5.583

2.209

5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

1.559

5.280

5.610

3.639

2.720

2.669

110

Totaal Lasten

23.114

21.802

22.404

18.689

9.981

8.252

2.319

Baten

5-2-1 Vitale landbouw

10.970

6.857

7.177

5.411

2.019

1.235

100

Totaal Baten

10.970

6.857

7.177

5.411

2.019

1.235

100

Totaal beleidsdoel 5-2

12.144

14.945

15.227

13.278

7.962

7.017

2.219

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06